پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
 • 33333
 • 44444
 • 11
 • gw-revolverrollen
 • 55
 • location
 • 88
 • 77
 • 09
 • 22
 • 33

روابط عمومی شرکت پیدیکو

تماس

نشانی:
کارخانه : قزوین ، شهرک صنعتی لیا، خیابان هنر ، انتهای خیابان تلاش کد پستی 33418-34491

تلفن: 028-33454593-4

دورنگار: 028-33454592

فرم تماس

ارسال پست الکترونیک. تمامی فیلد های مشخص شده با * می بایست پر شود.